CNIPA > Statistics > 2012 > 3

Table 8 Distribution of Valid Inventions from Home

 

 March 2012

Region

Population (million)

Valid Number

 Sequential Growth Rate

Patents Distribution Density       

(per million people)

Region

Population (million)

Valid Number

 Sequential Growth Rate

Patents Distribution Density

(per million people)

Total

1347.4

340248

37.1%

252.5

Inner Mongolia

24.7

1196

34.7%

48.4

Guangdong

104.3

62787

37.0%

602.0

Xinjiang

21.8

973

37.4%

44.6

Beijing

19.6

55879

33.4%

2849.2

Hainan

8.7

749

56.7%

86.4

Shanghai

23.0

32744

28.9%

1422.5

Ningxia

6.3

338

25.2%

53.6

Jiangsu

78.7

32142

48.7%

408.6

Qinghai

5.6

213

29.1%

37.9

Zhejiang

54.4

27605

41.4%

507.2

Tibet

3.0

95

50.8%

31.6

Shandong

95.8

16826

38.6%

175.6

Taiwan

32290

17.2%

Liaoning

43.7

10973

27.8%

250.8

Hong Kong

1825

17.4%

Sichuan

80.4

9934

39.2%

123.5

Macau

24

84.6%

Hubei

57.2

9497

40.5%

165.9

Shenzhen

43312

35.3%

Hunan

65.7

8963

32.4%

136.5

Hangzhou

14128

38.9%

Shaanxi

37.3

8814

45.0%

236.1

Nanjing

10984

37.6%

Tianjin

12.9

8602

28.2%

664.9

Guangzhou

9640

37.2%

Henan

94.8

6599

43.1%

69.6

Wuhan

7937

38.3%

Heilongjiang

38.3

6123

31.5%

159.8

Xi'an

7571

46.6%

Fujian

36.9

5489

49.8%

148.8

Chengdu

7234

38.4%

Anhui

59.5

5224

55.5%

87.8

Harbin

4935

34.4%

Chongqing

28.8

5170

49.4%

179.2

Ningbo

4842

39.9%

Hebei

71.9

4598

36.4%

64.0

Jinan

4639

37.1%

Jilin

27.5

3979

28.1%

144.9

Shenyang

4433

29.6%

Shanxi

35.7

3541

33.2%

99.2

Dalian

3727

29.8%

Yunnan

46.0

3251

31.9%

70.7

Qingdao

3414

41.4%

Guizhou

34.7

2269

31.2%

65.3

Changchun

2902

30.5%

Jiangxi

44.6

1998

38.0%

44.8

Xiamen

1995

40.0%

Guangxi

46.0

1994

37.4%

43.3

XPCC

97

73.2%

Gansu

25.6

1683

36.3%

65.8

 

 

 

 

 

Note:

1 The data of national and sub-provinces population, which is calculated according to the 2009 national sample survey on population changes, is quoted from "China Statistical Yearbook 2010" written by the National Bureau of Statistics.

2  Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2013-07-17