CNIPA > Statistics > 2012 > 3

Table 5 Distribution of Grants for Inventions Received from Home 2012

 

 March 2012

Region

Monthly Total

Yearly Total

Year-on-year Growth Rate

Total

Region

Monthly Total

Yearly Total

Year-on-year Growth Rate

Total

Guangdong

1739

4456

4.2%

67876

Guizhou

34

110

50.7%

1874

Beijing

1475

3843

9.3%

71236

Hong Kong

36

94

25.3%

2272

Jiangsu

1245

3049

35.1%

38827

Hainan

38

91

51.7%

1557

Shanghai

875

2268

20.8%

33161

Xinjiang

33

75

82.9%

927

Zhejiang

855

2047

-2.0%

40918

Ningxia

10

20

-16.7%

621

Taiwan

606

1482

12.1%

23069

Qinghai

11

13

333.3%

109

Shandong

446

1338

-1.1%

38669

Tibet

6

12

33.3%

391

Hubei

446

819

37.2%

11674

Macau

2

3

200.0%

29

Sichuan

273

793

8.9%

13584

Shenzhen

1091

2923

0.4%

43604

Liaoning

248

763

24.7%

13515

Hangzhou

460

1168

32.9%

16744

Hunan

294

706

5.1%

17208

Wuhan

410

926

18.9%

13523

Henan

242

654

19.8%

13289

Nanjing

385

684

35.7%

9275

Shaanxi

204

606

3.2%

11915

Guangzhou

337

682

-1.2%

12029

Tianjin

205

565

9.5%

9281

Chengdu

198

628

20.5%

10850

Heilongjiang

220

519

20.1%

6731

Xi'an

198

562

3.7%

8747

Fujian

226

506

14.2%

6566

Harbin

199

442

15.7%

5771

Anhui

186

478

23.5%

6188

Jinan

159

387

7.5%

6670

Chongqing

198

468

13.3%

9062

Qingdao

139

345

-7.5%

5297

Hebei

122

343

14.7%

7100

Ningbo

97

291

13.7%

6811

Jilin

110

301

17.6%

6544

Shenyang

96

285

24.5%

4453

Yunnan

115

252

18.9%

4913

Changchun

134

253

4.1%

5235

Shanxi

81

239

1.7%

5515

Dalian

87

225

23.0%

4135

Guangxi

78

191

25.7%

2936

Xiamen

74

171

31.5%

2232

Jiangxi

60

167

10.6%

2991

XPCC

5

8

60.0%

88

Gansu

77

160

17.6%

2922

Total

10865

27573

12.6%

476054

Inner Mongolia

69

142

11.8%

2584

 

 

 

 

 

Note:

Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2013-07-17