CNIPA > Statistics > 2013 > 4

Table 14 Distribution of PCT International Applications Received in 2013

 April 2013

Region

Monthly

Yearly

Region

Monthly

Yearly

 

Total

Total

 

Total

Total

Guangdong

687

2529

Hainan

1

5

Beijing

169

580

Xinjiang

0

5

Shanghai

74

253

Chongqing

2

4

Jiangsu

62

246

Macau

1

1

Zhejiang

46

207

Qinghai

1

1

Taiwan

77

161

Tibet

0

1

Shandong

41

131

Inner Mongolia

0

1

Fujian

25

108

Yunnan

0

0

Hong Kong

30

90

Shenzhen

589

2135

Sichuan

21

61

Guangzhou

38

144

Hubei

9

58

Hangzhou

19

78

Henan

5

38

Xiamen

10

61

Liaoning

6

38

Qingdao

19

53

Hebei

16

36

Wuhan

7

52

Tianjin

13

35

Nanjing

15

49

Shaanxi

15

34

Chengdu

13

40

Anhui

9

33

Ningbo

4

27

Hunan

4

25

Xi'an

4

23

Guangxi

6

14

Jinan

5

22

Jilin

6

13

Shenyang

2

18

Heilongjiang

2

12

Dalian

2

16

Shanxi

0

10

Changchun

2

11

Gansu

7

9

Harbin

4

10

Jiangxi

3

8

XPCC

0

0

Guizhou

0

7

Total of Domestic Applications

1341

4760

Ningxia

3

6

Total of Foreign Applications

154

648

Note:

Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2013-08-21