CNIPA > Statistics > 2013 > 4

Table 8 Distribution of Valid Inventions from Home

 April 2013

Region

Population (million)

Valid Number

 Sequential Growth Rate

Patents Distribution Density       

(per million people)

Region

Population (million)

Valid Number

 Sequential Growth Rate

Patents Distribution Density

(per million people)

Total

1354.0

473609

35.4%

349.8

Inner Mongolia

24.8

1816

47.3%

73.2

Guangdong

105.0

84912

31.4%

808.3

Xinjiang

22.1

1462

46.6%

66.2

Beijing

20.2

75203

31.3%

3725.5

Hainan

8.8

1256

61.4%

143.2

Jiangsu

79.0

50430

51.5%

638.5

Ningxia

6.4

483

38.8%

75.5

Shanghai

23.5

43357

29.1%

1847.0

Qinghai

5.7

308

36.3%

54.2

Zhejiang

54.6

38190

34.6%

699.1

Tibet

3.0

160

56.9%

52.8

Shandong

96.4

24064

39.4%

249.7

Taiwan

--

37339

14.1%

--

Liaoning

43.8

14426

28.5%

329.1

Hong Kong

--

2189

17.9%

--

Sichuan

80.5

14231

39.5%

176.8

Macau

--

30

20.0%

--

Hubei

57.6

13252

35.1%

230.2

Shenzhen

--

55988

26.1%

--

Shaanxi

37.4

12373

37.0%

330.6

Hangzhou

--

18539

27.9%

--

Hunan

66.0

12356

35.0%

187.3

Nanjing

--

15111

34.3%

--

Tianjin

13.6

10919

24.3%

805.8

Guangzhou

--

13633

36.0%

--

Henan

93.9

9641

41.9%

102.7

Wuhan

--

10757

31.1%

--

Anhui

59.7

8891

63.6%

149.0

Xi'an

--

10645

37.3%

--

Fujian

37.2

8729

53.1%

234.7

Chengdu

--

10033

35.6%

--

Heilongjiang

38.3

7876

25.5%

205.4

Ningbo

--

6910

38.4%

--

Chongqing

29.2

7507

42.2%

257.2

Jinan

--

6244

31.7%

--

Hebei

72.4

6389

35.1%

88.2

Harbin

--

6331

24.6%

--

Jilin

27.5

5132

25.8%

186.7

Shenyang

--

5681

25.2%

--

Shanxi

35.9

4710

30.1%

131.1

Dalian

--

5014

31.6%

--

Yunnan

46.3

4536

36.0%

98.0

Qingdao

--

5170

46.7%

--

Guangxi

46.5

2904

42.5%

62.5

Changchun

--

3792

26.9%

--

Jiangxi

44.9

2911

41.0%

64.9

Xiamen

--

2926

41.9%

--

Guizhou

34.7

2846

23.7%

82.0

XPCC

--

166

59.6%

--

Gansu

25.6

2339

36.0%

91.2

 

 

 

 

 

Note:

1 The data of national and sub-provinces population, which is calculated according to the 2009 national sample survey on population changes, is quoted from "China Statistical Yearbook 2010" written by the National Bureau of Statistics.

2  Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2013-08-21