CNIPA > Statistics > 2014 > 1

Table 14 Distribution of PCT International Applications Received in 2014

January  2014

Region

Monthly

Yearly

Region

Monthly

Yearly

 

Total

Total

 

Total

Total

Guangdong

1040

1040

Yunnan

1

1

Beijing

178

178

Jiangxi

1

1

Jiangsu

130

130

Qinghai

0

0

Zhejiang

80

80

Hainan

0

0

Shanghai

77

77

Tibet

0

0

Fujian

64

64

Guizhou

0

0

Shandong

47

47

Inner Mongolia

0

0

Taiwan

43

43

Macau

0

0

Jilin

19

19

Shenzhen

910

910

Sichuan

15

15

Guangzhou

62

62

Hong Kong

15

15

Hangzhou

51

51

Hebei

13

13

Nanjing

30

30

Liaoning

13

13

Xiamen

29

29

Shaanxi

11

11

Jinan

20

20

Henan

10

10

Changchun

17

17

Hubei

8

8

Chengdu

12

12

Hunan

7

7

Ningbo

10

10

Chongqing

6

6

Xi'an

10

10

Anhui

6

6

Dalian

8

8

Tianjin

5

5

Qingdao

6

6

Shanxi

3

3

Wuhan

6

6

Xinjiang

3

3

Shenyang

5

5

Gansu

2

2

Harbin

1

1

Heilongjiang

2

2

XPCC

0

0

Guangxi

2

2

Total of Domestic Applications

1802

1802

Ningxia

1

1

Total of Foreign Applications

198

198

Note:

Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2014-03-11