CNIPA > Statistics > 2014 > 1

Table 8 Distribution of Valid Inventions from Home

 January  2014

Region

Population (million)

Valid Number

 Sequential Growth Rate

Patents Distribution Density       

(per million people)

Region

Population (million)

Valid Number

 Sequential Growth Rate

Patents Distribution Density

(per million people)

Total

1354.0

551904

24.7%

407.6

Inner Mongolia

24.9

2135

25.7%

85.7

Guangdong

105.9

96543

20.4%

911.3

Xinjiang

22.3

1793

32.9%

80.3

Beijing

20.7

86652

22.6%

4187.5

Hainan

8.9

1524

36.0%

171.9

Jiangsu

79.2

63248

36.4%

798.6

Ningxia

6.5

609

33.3%

94.1

Shanghai

23.8

48812

19.2%

2050.6

Qinghai

5.7

363

24.7%

63.3

Zhejiang

54.8

43660

21.7%

797.2

Tibet

3.1

187

29.9%

60.8

Shandong

96.8

28452

27.6%

293.8

Taiwan

--

39292

8.4%

--

Sichuan

80.8

16989

28.4%

210.4

Hong Kong

--

2354

12.7%

--

Liaoning

43.9

16173

19.2%

368.5

Macau

--

43

59.3%

--

Hubei

57.8

15448

25.2%

267.3

Shenzhen

--

62862

17.6%

--

Shaanxi

37.5

14610

27.3%

389.3

Hangzhou

--

20563

17.4%

--

Hunan

66.4

14365

24.7%

216.4

Nanjing

--

17413

23.9%

--

Tianjin

14.1

12413

21.4%

878.4

Guangzhou

--

15756

23.8%

--

Anhui

59.9

11897

49.9%

198.7

Xi'an

--

12630

28.7%

--

Henan

94.1

11386

29.0%

121.1

Wuhan

--

12389

23.2%

--

Fujian

37.5

10592

33.1%

282.6

Chengdu

--

11914

27.3%

--

Chongqing

29.5

8686

25.0%

294.9

Ningbo

--

8042

23.6%

--

Heilongjiang

38.3

8505

13.5%

221.8

Jinan

--

7153

22.1%

--

Hebei

72.9

7451

25.6%

102.2

Harbin

--

6791

12.3%

--

Jilin

27.5

5678

16.8%

206.4

Shenyang

--

6343

17.8%

--

Shanxi

36.1

5289

18.8%

146.5

Qingdao

--

6370

35.4%

--

Yunnan

46.6

5199

24.4%

111.6

Dalian

--

5624

20.6%

--

Guangxi

46.8

3777

43.8%

80.7

Changchun

--

4173

16.7%

--

Jiangxi

45.0

3400

25.8%

75.5

Xiamen

--

3409

27.6%

--

Guizhou

34.8

3337

24.8%

95.8

XPCC

--

217

40.0%

--

Gansu

25.8

2731

27.0%

106.0

 

 

 

 

 

Note:

1 The data of national and sub-provinces population, which is calculated according to the 2009 national sample survey on population changes, is quoted from "China Statistical Yearbook 2010" written by the National Bureau of Statistics.

2  Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2014-03-11