CNIPA > Statistics > 2014 > 1

Table 5 Distribution of Grants for Inventions Received from Home 2014

 January  2014

Region

Monthly Total

Yearly Total

Year-on-year Growth Rate

Total

Region

Monthly Total

Yearly Total

Year-on-year Growth Rate

Total

Total

11770

11770

7.6%

747633

Gansu

63

63

8.6%

3994

Beijing

1798

1798

6.6%

110026

Xinjiang

40

40

-20.0%

2502

Guangdong

1650

1650

6.0%

107307

Inner Mongolia

32

32

-40.7%

2914

Jiangsu

1437

1437

14.3%

70247

Hong Kong

29

29

-3.3%

3057

Zhejiang

843

843

13.0%

54446

Hainan

26

26

-13.3%

1723

Shanghai

808

808

-9.2%

61702

Ningxia

22

22

214.3%

947

Shandong

806

806

39.2%

38759

Qinghai

8

8

33.3%

579

Sichuan

458

458

42.2%

22275

Tibet

5

5

-16.7%

202

Anhui

384

384

33.3%

13751

Macau

1

1

0%

52

Shaanxi

359

359

34.5%

19365

Shenzhen

907

907

12.5%

65714

Hubei

355

355

10.2%

21209

Nanjing

354

354

6.9%

22094

Taiwan

292

292

-36.4%

48640

Chengdu

349

349

59.4%

14842

Liaoning

286

286

3.2%

24591

Guangzhou

347

347

4.5%

19777

Henan

277

277

21.0%

15348

Hangzhou

328

328

2.5%

26332

Hunan

276

276

-3.8%

18551

Xi'an

307

307

39.5%

16081

Tianjin

229

229

-13.9%

19331

Wuhan

280

280

8.5%

16906

Fujian

228

228

-2.6%

12358

Jinan

195

195

38.3%

9740

Chongqing

166

166

-4.0%

10662

Qingdao

171

171

33.6%

7795

Heilongjiang

159

159

-14.1%

13409

Ningbo

164

164

10.1%

9427

Hebei

133

133

1.5%

10831

Harbin

138

138

-13.8%

10255

Shanxi

108

108

-1.8%

8013

Shenyang

113

113

-12.4%

9802

Jilin

108

108

-8.5%

9430

Dalian

85

85

-8.6%

7805

Guangxi

106

106

26.2%

5048

Changchun

83

83

-9.8%

6387

Yunnan

96

96

-4.0%

7370

Xiamen

70

70

4.5%

3940

Guizhou

94

94

80.8%

4267

XPCC

4

4

33.3%

227

Jiangxi

88

88

12.8%

4727

 

 

 

 

 

Note:

Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2014-03-11