CNIPA > Statistics > 2014 > 1

Table 2 Distribution of Applications for Inventions Received from Home 2014

January  2014

Region

Monthly Total

Yearly Total

Year-on-year

Growth Rate

Total

Region

Monthly

Total

Yearly

Total

Year-on-year

Growth Rate

Total

Total

57251

57251

18.3%

3141459

Guizhou

319

319

18.6%

18978

Jiangsu

8740

8740

30.0%

500295

Xinjiang

204

204

36.0%

10778

Guangdong

6919

6919

14.4%

378551

Inner Mongolia

189

189

26.0%

11316

Beijing

6643

6643

18.9%

356082

Hainan

126

126

41.6%

5757

Zhejiang

4641

4641

26.1%

190646

Hong Kong

99

99

33.8%

8601

Shanghai

4315

4315

20.2%

246884

Ningxia

92

92

46.0%

5050

Shandong

4086

4086

3.2%

221042

Qinghai

25

25

-40.5%

2432

Anhui

2629

2629

57.5%

89369

Tibet

11

11

83.3%

606

Tianjin

1935

1935

52.4%

95778

Macau

5

5

400.0%

218

Sichuan

1814

1814

37.0%

92604

Shenzhen

3364

3364

15.6%

213035

Henan

1506

1506

42.2%

69635

Hangzhou

1688

1688

19.0%

73837

Hubei

1304

1304

5.2%

82149

Nanjing

1630

1630

30.3%

84382

Fujian

1287

1287

44.9%

48240

Qingdao

1469

1469

-4.9%

65267

Guangxi

1265

1265

95.5%

35364

Guangzhou

1408

1408

29.4%

61737

Shaanxi

1187

1187

6.6%

89283

Chengdu

1290

1290

33.4%

62451

Liaoning

1185

1185

7.6%

116791

Ningbo

1136

1136

38.2%

34276

Taiwan

1095

1095

-7.0%

127338

Xi’an

1027

1027

5.9%

75735

Hunan

1078

1078

-0.2%

69469

Wuhan

916

916

13.8%

48749

Chongqing

969

969

-56.1%

51695

Jinan

657

657

-18.3%

42240

Hebei

778

778

31.9%

41640

Harbin

587

587

-2.0%

36220

Heilongjiang

716

716

-4.0%

49389

Dalian

510

510

-1.2%

49327

Jilin

510

510

32.8%

31470

Xiamen

424

424

38.1%

13772

Shanxi

474

474

-17.6%

31338

Changchun

377

377

46.7%

19765

Yunnan

417

417

15.2%

23182

Shenyang

369

369

17.9%

40464

Gansu

350

350

19.5%

17691

XPCC

30

30

-23.1%

1123

Jiangxi

338

338

47.6%

21798

 

 

 

 

 

Note:

Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen, Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

2014-03-11