CNIPA > Statistics > 2014 > 11

Table 14 Distribution of PCT International Applications Received in 2014

November 2014

Region

Monthly

Yearly

Region

Monthly

Yearly

 

Total

Total

 

Total

Total

Guangdong

1176

11620

Gansu

1

17

Beijing

383

3068

Xinjiang

1

13

Jiangsu

227

1350

Inner Mongolia

2

10

Shanghai

106

903

Ningxia

2

10

Zhejiang

64

744

Macau

0

7

Shandong

66

492

Hainan

0

3

Taiwan

42

397

Qinghai

0

2

Hong Kong

25

292

Tibet

0

2

Fujian

32

286

Shenzhen

1026

10247

Sichuan

36

260

Guangzhou

52

413

Hubei

19

191

Hangzhou

24

345

Liaoning

17

158

Chengdu

27

217

Hunan

12

148

Nanjing

23

195

Tianjin

11

121

Qingdao

52

174

Shaanxi

31

119

Wuhan

16

174

Hebei

13

109

Xiamen

14

158

Anhui

13

97

Ningbo

8

127

Henan

7

85

Xi'an

30

113

Chongqing

6

67

Dalian

13

79

Jilin

8

50

Jinan

2

60

Heilongjiang

2

37

Shenyang

3

54

Guizhou

1

27

Changchun

8

46

Guangxi

3

26

Harbin

2

27

Shanxi

1

25

XPCC

0

0

Yunnan

3

22

Total of Domestic Applications

2312

20779

Jiangxi

2

21

Total of Foreign Applications

146

1862

Note:

Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen,Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

 

2014-12-30