CNIPA > Statistics > 2016 > 12

Table 14 Distribution of PCT International Patents Received in 2016

December 2016

Region

Monthly

Yearly

Region

Monthly

Yearly

 

Total

Total

 

Total

Total

Guangdong

2717

23574

Guizhou

3

22

Beijing

868

6651

Inner Mongolia

0

21

Jiangsu

546

3213

Macau

0

17

Shanghai

224

1560

Hainan

3

16

Shandong

441

1399

Ningxia

4

13

Zhejiang

127

1214

Gansu

2

8

Hubei

166

741

Qinghai

0

3

Fujian

78

543

Tibet

0

1

Sichuan

69

527

Shenzhen

1806

19647

Taiwan

47

510

Guangzhou

476

1642

Hong Kong

59

480

Qingdao

318

906

Liaoning

25

208

Wuhan

164

712

Hunan

38

208

Hangzhou

69

538

Anhui

38

205

Chengdu

58

450

Chongqing

13

162

Nanjing

60

384

Tianjin

14

153

Ningbo

21

268

Shaanxi

11

148

Xiamen

36

229

Hebei

5

115

Xi'an

8

138

Henan

16

107

Dalian

16

125

Jilin

13

76

Jinan

26

84

Jiangxi

6

64

Shenyang

5

58

Heilongjiang

10

59

Changchun

11

55

Shanxi

8

53

Harbin

10

45

Guangxi

12

47

XPCC

0

0

Yunnan

3

31

Total of Domestic Applications

5575

42173

Xinjiang

9

24

Total of Foreign Applications

360

2819

Note:

Since 1999, statistics of cities such as Ningbo, Changchun, Nanjing, Hangzhou, Jinan, Chengdu, Xiamen,Shenzhen have been calculated separately, being included in the respective province.

Statistics of Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) has been calculated separately since 2008, being included in Xinjiang Province.

 

2017-04-10