CNIPA > Statistics > 2017 > 12

Table 9 Statistics on Valid Inventions Maintained for More Five Years in Regions across China

December 2017

Region

Percentage %

Region

Percentage %

Total

65.6%

Tibet

86.1%

Beijing

74.2%

Shaanxi

59.5%

Tianjin

67.2%

Gansu

61.5%

Hebei

60.8%

Qinghai

57.4%

Shanxi

61.6%

Ningxia

54.2%

Inner Mongolia

68.0%

Xinjiang

64.1%

Liaoning

67.3%

Taiwan

93.9%

Jilin

57.6%

Hong Kong

91.9%

Heilongjiang

58.3%

Macau

85.7%

Shanghai

75.9%

Shenyang

65.8%

Jiangsu

62.6%

Dalian

68.9%

Zhejiang

60.3%

Changchun

54.0%

Anhui

53.2%

Harbin

57.0%

Fujian

57.7%

Nanjing

60.9%

Jiangxi

59.2%

Hangzhou

67.1%

Shandong

56.7%

Ningbo

60.1%

Henan

55.6%

Xiamen

64.1%

Hubei

57.5%

Jinan

50.9%

Hunan

61.4%

Qingdao

58.7%

Guangdong

74.9%

Wuhan

57.4%

Guangxi

53.7%

Guangzhou

64.8%

Hainan

71.2%

Shenzhen

86.3%

Chongqing

56.4%

Chengdu

59.5%

Sichuan

59.6%

Xi'an

58.7%

Guizhou

62.8%

XPCC

56.3%

Yunnan

62.4%

 

 

 

 

2018-01-25