CNIPA > Statistics > 2018 > 11

Table 9 Statistics on Valid Inventions Maintained for More Five Years in Regions across China

November 2018

Region

Percentage %

Region

Percentage %

Total

69.1%

Tibet

82.2%

Beijing

76.7%

Shaanxi

63.1%

Tianjin

71.2%

Gansu

67.8%

Hebei

64.2%

Qinghai

63.4%

Shanxi

66.7%

Ningxia

57.8%

Inner Mongolia

72.8%

Xinjiang

69.2%

Liaoning

69.4%

Taiwan

94.4%

Jilin

60.7%

Hong Kong

92.8%

Heilongjiang

64.0%

Macau

84.3%

Shanghai

77.3%

Shenyang

69.5%

Jiangsu

67.0%

Dalian

69.4%

Zhejiang

62.4%

Changchun

57.1%

Anhui

59.7%

Harbin

63.2%

Fujian

59.9%

Nanjing

64.6%

Jiangxi

62.1%

Hangzhou

69.8%

Shandong

60.9%

Ningbo

62.7%

Henan

58.6%

Xiamen

69.0%

Hubei

59.8%

Jinan

56.9%

Hunan

63.9%

Qingdao

62.7%

Guangdong

74.0%

Wuhan

59.6%

Guangxi

62.0%

Guangzhou

66.6%

Hainan

71.4%

Shenzhen

85.0%

Chongqing

57.1%

Chengdu

62.9%

Sichuan

62.9%

Xi'an

62.5%

Guizhou

65.6%

XPCC

62.9%

Yunnan

66.9%

 

 

 
2018-11-27