CNIPA > Statistics > 2018 > 12

Table 7 Statistics on Valid Inventions Maintained for More Five Years in Regions across China

December 2018

Region

Percentage %

Region

Percentage %

Total

70.5%

Tibet

82.3%

Beijing

78.5%

Shaanxi

64.6%

Tianjin

72.8%

Gansu

69.5%

Hebei

65.7%

Qinghai

64.5%

Shanxi

68.4%

Ningxia

59.0%

Inner Mongolia

73.8%

Xinjiang

70.4%

Liaoning

71.1%

Taiwan

94.7%

Jilin

62.3%

Hong Kong

93.0%

Heilongjiang

65.3%

Macau

84.5%

Shanghai

78.6%

Shenyang

70.8%

Jiangsu

68.3%

Dalian

71.7%

Zhejiang

63.3%

Changchun

58.5%

Anhui

61.1%

Harbin

64.5%

Fujian

61.4%

Nanjing

65.9%

Jiangxi

63.4%

Hangzhou

70.7%

Shandong

62.3%

Ningbo

64.7%

Henan

59.9%

Xiamen

70.1%

Hubei

61.2%

Jinan

58.4%

Hunan

65.9%

Qingdao

64.1%

Guangdong

75.4%

Wuhan

61.1%

Guangxi

64.3%

Guangzhou

68.6%

Hainan

72.5%

Shenzhen

85.6%

Chongqing

60.0%

Chengdu

63.9%

Sichuan

64.0%

Xi'an

64.0%

Guizhou

68.8%

XPCC

63.9%

Yunnan

68.2%

   
 
2019-01-10