CNIPA > Statistics > 2019 > 1

Table 7 Statistics on Valid Inventions Maintained for More Five Years in Regions across China

January 2019

Region

Percentage %

Region

Percentage %

Total

71.0%

Tibet

82.5%

Beijing

79.0%

Shaanxi

65.1%

Tianjin

73.3%

Gansu

70.2%

Hebei

66.1%

Qinghai

65.1%

Shanxi

68.9%

Ningxia

59.0%

Inner Mongolia

74.1%

Xinjiang

70.9%

Liaoning

71.5%

Taiwan

95.2%

Jilin

62.7%

Hong Kong

93.4%

Heilongjiang

66.1%

Macau

85.2%

Shanghai

79.0%

Shenyang

86.1%

Jiangsu

68.9%

Dalian

71.4%

Zhejiang

63.8%

Changchun

66.5%

Anhui

61.8%

Harbin

68.7%

Fujian

61.9%

Nanjing

64.7%

Jiangxi

64.6%

Hangzhou

61.2%

Shandong

63.1%

Ningbo

64.5%

Henan

60.6%

Xiamen

65.4%

Hubei

61.4%

Jinan

65.1%

Hunan

66.5%

Qingdao

59.4%

Guangdong

75.7%

Wuhan

65.4%

Guangxi

64.8%

Guangzhou

70.9%

Hainan

73.4%

Shenzhen

72.0%

Chongqing

60.2%

Chengdu

70.6%

Sichuan

64.7%

Xi'an

58.9%

Guizhou

69.1%

XPCC

64.7%

Yunnan

69.1%

   
 
2019-02-02