CNIPA > Statistics > 2019 > 4

Table 7 Statistics on Valid Inventions Maintained for More Five Years in Regions across China

April 2019

Region

Percentage %

Region

Percentage %

Total

70.6%

Tibet

82.5%

Beijing

78.3%

Shaanxi

64.7%

Tianjin

73.2%

Gansu

70.0%

Hebei

65.8%

Qinghai

64.6%

Shanxi

68.7%

Ningxia

59.1%

Inner Mongolia

74.2%

Xinjiang

71.0%

Liaoning

70.8%

Taiwan

95.0%

Jilin

62.8%

Hong Kong

92.9%

Heilongjiang

65.8%

Macau

85.3%

Shanghai

78.3%

Shenyang

85.2%

Jiangsu

69.0%

Dalian

71.2%

Zhejiang

63.5%

Changchun

66.1%

Anhui

61.1%

Harbin

68.5%

Fujian

62.6%

Nanjing

64.0%

Jiangxi

64.1%

Hangzhou

60.6%

Shandong

63.4%

Ningbo

64.1%

Henan

60.5%

Xiamen

64.9%

Hubei

60.7%

Jinan

65.0%

Hunan

65.9%

Qingdao

59.7%

Guangdong

75.0%

Wuhan

65.0%

Guangxi

65.1%

Guangzhou

70.1%

Hainan

73.9%

Shenzhen

71.3%

Chongqing

59.4%

Chengdu

70.7%

Sichuan

64.5%

Xi'an

59.0%

Guizhou

67.9%

XPCC

65.6%

Yunnan

69.4%

   
 
2019-05-16