Domestic Applications for Patents

April 2006
Regions
Accumulated Number
2006             (to date)
April 2006
Invention
Utility Model
Design
Non-service
A
B
C
D
Total
2381160 123876 32951 8365 12062 12524 19732 1589 745 10701 184
Beijing
176690 7697 2080 1097 725 258 864 193 219 800 4
Tianjin
60149 2519 554 166 233 155 235 87 19 210 3
Hebei
64346 2247 669 155 349 165 485 30 5 140 9
Shanxi
22469 782 215 65 125 25 140 23 6 46 0
Inner Mongolia
15902 566 161 37 81 43 121 4 1 35 0
Liaoning
128274 4232 1073 289 583 201 755 67 61 187 3
Jilin
41064 1445 366 113 193 60 253 20 28 65 0
Heilongjiang
57105 1970 561 157 323 81 416 60 7 76 2
Shanghai
161390 8833 2014 750 642 622 371 230 124 1197 92
Jiangsu
173619 12013 3499 768 933 1798 1896 180 29 1389 5
Zhejiang
195033 13940 3905 627 1167 2111 3053 164 15 669 4
Anhui
29158 1429 310 87 151 72 179 25 2 102 2
Fujian
63822 3105 878 119 264 495 672 23 16 166 1
Jiangxi
26497 918 259 68 125 66 206 7 1 45 0
Shandong
165519 8669 2181 440 1161 580 1493 53 10 602 23
Henan
63483 2971 941 176 486 279 671 19 30 221 0
Hubei
66414 3137 790 202 414 174 466 76 13 232 3
Hunan
74479 2605 749 180 391 178 533 40 6 167 3
Guangdong
361039 25085 6595 1382 1545 3668 4158 84 39 2307 7
Guangxi
26848 836 210 39 107 64 140 5 2 63 0
Chongqing
33608 2077 486 92 201 193 272 30 3 174 7
Sichuan
76371 3709 1126 214 363 549 832 45 15 230 4
Guizhou
15868 880 232 71 93 68 135 2 33 54 8
Yunnan
23626 937 244 65 108 71 161 13 10 60 0
Tibet
414 56 25 2 2 21 24 0 0 1 0
Shaanxi
39997 1421 377 117 198 62 209 77 10 78 3
Gansu
12714 472 112 42 53 17 68 22 8 14 0
Qinghai
2574 73 9 4 4 1 6 0 2 1 0
Ningxia
4851 151 43 13 21 9 39 3 0 1 0
Xinjiang
16166 891 324 38 105 181 278 1 16 29 0
Hainan
5330 152 38 23 7 8 28 1 2 7 0
Hong Kong
19404 810 216 40 58 118 52 2 0 162 0
Macao
196 6 3 1 1 1 3 0 0 0 0
Taiwan
156741 7242 1706 726 850 130 518 3 13 1171 1
Guangzhou
65614 3457 840 185 279 376 559 63 30 184 4
Wuhan
32150 1654 353 134 194 25 183 73 13 81 3
Xi'an
22863 951 227 80 111 36 109 49 10 56 3
Shenyang
48205 1365 356 108 176 72 216 27 33 77 3
Dalian
25205 1056 295 95 163 37 184 30 25 56 0
Harbin
25513 1030 297 104 137 56 202 59 5 31 0
Qingdao
27914 1757 335 76 131 128 145 13 4 168 5
Ningbo
19212 2705 824 64 224 536 668 5 2 149 0
Changchun
12452 818 213 73 114 26 125 20 27 41 0
Nanjing
20203 2103 589 313 185 91 170 138 7 273 1
Hangzhou
27863 3285 747 332 237 178 405 157 11 172 2
Jinan
20478 1720 457 114 286 57 281 27 2 141 6
Chengdu
26738 2568 758 147 225 386 546 41 13 154 4
Xiamen
11663 945 199 26 59 114 98 9 0 92 0
Shenzhen
76624 8706 2189 1015 473 701 762 16 9 1400 2
*A: Universities and Colleges    B: Scientific Research Institutes  C: Industrial Enterprises  D: Organizations          

2006-09-26